Polityka prywatności

Strona główna Polityka prywatności

Uprzejmie Informujemy, iż Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Jacopic Jakub Ignaczewski z siedzibą w Warszawie, 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 7

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się na adres e-mail: biuro@jacopic.pl

1. Dane będą przetwarzane w celu przekazywania informacji handlowych na podstawie zgody

2. Dane nie są udostępniane ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

3. Dane będą przechowywane bezterminowo, lub do czasu wycofania zgody

4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta i zostały podane dobrowolnie.

9. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i w celu realizacji dodatkowych jego funkcjonalności.

CEL GROMADZENIA, POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

JAKI JEST ZAKRES I CEL ICH ZBIERANIA?  

1. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego są zbierane w sposób ciągły przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu Internetowego: Formularza kontaktowego, , Formularza zamówienia, danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.

2. Administrator pozyskuje informacje o Klientach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

3. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego danych w następujących celach: 

a) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem  Umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, jeżeli płatność zostanie dokonana za pomocą np. banku lub instytucji płatniczej albo w przypadku zwrotu należności na rzecz Klienta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

f) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

g) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

k) kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

l) analizy aktywności i informacji o Kliencie, w tym także w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego Klienta (bez wpływania istotnie na jego decyzje), (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,

m) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

n) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

o) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do  przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami), 

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

g) numer telefonu,

h) numer rachunku bankowego w przypadku płatności elektronicznych.

6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.

7. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji w Sklepie internetowym, Administrator informuje, iż Klienci, którzy będą zakładać Konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz login (e-mail) i hasło.

8. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami. 

9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.

10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.